Otsus ettevõtte teadus- ja arendusosakonna moodustamise kohta

2018-12-20

Teadus- ja arendusosakonnas töötab 5 töötajat, sealhulgas tehnik, kellel on aastatepikkune praktiline kogemus veekindlate kottide vallas. See juhib erinevate veekindlate kottide ja merekottide kujundamist ning uute toodete praktilist turu-uuringut varases staadiumis ning pakub tootmisosakonnale tootmise tehnilist tuge; lõiketehnik, kes vastutab peamiselt veekindla koti veekindla koti merepaketi jaoks vajalike materjalide arvutamise ja lõikamise eest; kaks kõrgsagedustehnikut, kes vastutavad peamiselt veekindla koti veekindla koti merepaketi tootmisprotsessi eest; See vastutab peamiselt teadus- ja arendusosakonna sisemise töö ühendamise ja abistamise eest. Kõik T&A osakonna töötajate uurimis- ja arendustegevusega seotud esemed ettevõtte töötamise ajal kuuluvad ettevõttele ja neid ei tohi ilma loata teistele avaldada.

Veekindla koti veekindla koti merekoti väljatöötamise ja kontrollimise standardimisega saame saavutada kõrge efektiivsuse ja pakkuda klientidele kvaliteetseid teenuseid, laiendada veelgi sügavat koostööd klientide vajaduste ja ettevõtte teenuste vahel ning suurendada ettevõtte suutlikkust tellimusi vastu võtta. Uute tootevõimaluste pakkumine mängib olulist rolli ka ettevõtte üldise arengutaseme edendamisel.